0 głosów
przez użytkownika (5.7k)
otwarte ponownie przez użytkownika

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)
wybrane przez użytkownika
 
Najlepsza

NFZ przesyła informację zwrotną po weryfikacji i zarejestrowaniu skierowania. Poza tym wszystkie informacje dotyczące skierowania na leczenie uzdrowiskowe można śledzić poprzez przeglądarkę internetową https://skierowania.nfz.gov.pl.

...