0 głosów
przez użytkownika (5.7k)

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)

Oprócz zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawione przez lekarza okulistę nie trzeba dostarczać do NFZ dodatkowych dokumentów. Zlecenie, po potwierdzeniu przez pracownika NFZ, można zrealizować w zakładzie optycznym, który ma podpisaną umowę z NFZ. Wówczas, na podstawie zlecenia, optyk pomniejszy kwotę zakupu o wysokość refundacji.

...