Witaj w kompendium wiedzy na temat publicznej służby zdrowia w Polsce. Serwis jest w trakcie przygotowania, ale już teraz można tu znaleźć wiele praktycznych informacji.
0 głosów
pytanie zadane przez użytkownika (3.3k)

1 odpowiedź

0 głosów
odpowiedź przez użytkownika (6.5k)

Oprócz zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawione przez lekarza okulistę nie trzeba dostarczać do NFZ dodatkowych dokumentów. Zlecenie, po potwierdzeniu przez pracownika NFZ, można zrealizować w zakładzie optycznym, który ma podpisaną umowę z NFZ. Wówczas, na podstawie zlecenia, optyk pomniejszy kwotę zakupu o wysokość refundacji.

...