0 głosów
przez użytkownika (5.7k)

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)

Informację o zmianie miejsca zamieszkania należy niezwłocznie przekazać płatnikowi składki (np. pracodawca, PUP, MOPS, ZUS), co umożliwi przyporządkowanie do odpowiedniego Oddziału NFZ. Jest to bardzo ważne, gdyż większość spraw związanych z ubezpieczeniem np. wnioskowanie o środki pomocnicze, zaopatrzenie ortopedyczne, leczenie sanatoryjne można załatwić wyłącznie we właściwym oddziale NFZ.

Witamy w serwisie Urząd Zdrowia, w którym możesz zadawać pytania i zdobywać wiedzę na temat działania publicznej służby zdrowia.
...