0 głosów
przez użytkownika (5.7k)

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)

Alumni wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulanci, nowicjusze i junioryści zakonów męskich i żeńskich i ich odpowiedników podlegają obowiązkowi ubezpieczenia i nie mogą być zgłoszeni jako członkowie rodziny. Ww. osoby z dniem przyjęcia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego odpowiednio wyższe seminarium duchowne albo teologiczne, lub też zakon albo jego odpowiednik.

...