Witaj w kompendium wiedzy na temat publicznej służby zdrowia w Polsce. Serwis jest w trakcie przygotowania, ale już teraz można tu znaleźć wiele praktycznych informacji.
0 głosów
pytanie zadane przez użytkownika (3.3k)
edycja przez użytkownika

1 odpowiedź

0 głosów
odpowiedź przez użytkownika (6.5k)

Zdarza się, że niektóre osoby rezygnują z przyznanego wyjazdu do sanatorium. Umożliwia to innym osobom skorzystanie z wyjazdu na leczenie uzdrowiskowe wcześniej niż warunkuje to kolejka oczekujących, w zamian za osobę, która zrezygnowała. Możliwość taka zależna jest od ilości wpływających zwrotów w danym dniu i złożoną pisemną (podpisaną) wolą świadczeniobiorcy. Trzeba jednak liczyć się z tym, że termin ze zwrotu może być bardzo bliski. Leczenie może rozpoczynać się wcześniej niż ustawowe, obowiązujące w normalnym trybie 14 dni. Oznaczać to może niemalże wyjazd „z dnia na dzień”.
Co ważne, o wyjazd z puli zwrotów mogą się ubiegać osoby oczekujące w kolejce, których skierowanie ma status po weryfikacji, czyli po 18 miesiącach oczekiwania na leczenie. Osoby zainteresowane skorzystaniem z puli zwrotów powinny dowiadywać się o nie w swoim oddziale NFZ.

...