0 głosów
przez użytkownika (5.7k)
otwarte ponownie przez użytkownika

Co oznacza przydział do sanatorium ze zwrotów?

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)
wybrane przez użytkownika
 
Najlepsza

Zdarza się, że niektóre osoby rezygnują z przyznanego wyjazdu do sanatorium. Umożliwia to innym osobom skorzystanie z wyjazdu na leczenie uzdrowiskowe wcześniej niż warunkuje to kolejka oczekujących, w zamian za osobę, która zrezygnowała. Możliwość taka zależna jest od ilości wpływających zwrotów w danym dniu i złożoną pisemną (podpisaną) wolą świadczeniobiorcy. Trzeba jednak liczyć się z tym, że termin ze zwrotu może być bardzo bliski. Leczenie może rozpoczynać się wcześniej niż ustawowe, obowiązujące w normalnym trybie 14 dni. Oznaczać to może niemalże wyjazd „z dnia na dzień”.
Co ważne, o wyjazd z puli zwrotów mogą się ubiegać osoby oczekujące w kolejce, których skierowanie ma status po weryfikacji, czyli po 18 miesiącach oczekiwania na leczenie. Osoby zainteresowane skorzystaniem z puli zwrotów powinny dowiadywać się o nie w swoim oddziale NFZ.

Witamy w serwisie Urząd Zdrowia, w którym możesz zadawać pytania i zdobywać wiedzę na temat działania publicznej służby zdrowia.
...