0 głosów
przez użytkownika (5.7k)
otagowane ponownie przez użytkownika

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)

Konieczne jest uzyskanie druku E106 w odpowiednim urzędzie odpowiedzialnym za ubezpieczenia w kraju wykonywania pracy. Jest to dokument, który doubezpiecza daną osobę na terenie drugiego kraju. Jeśli dana osoba jest ubezpieczona zdrowotnie w jednym kraju Unii Europejskiej, to po otrzymaniu tego druku może korzystać z opieki medycznej w innym kraju Unii bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Formularz E106 należy złożyć we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania OW NFZ. Druki można złożyć osobiście lub przesłać pocztą.

...