Witaj w kompendium wiedzy na temat publicznej służby zdrowia w Polsce. Serwis jest w trakcie przygotowania, ale już teraz można tu znaleźć wiele praktycznych informacji.
0 głosów
pytanie zadane przez użytkownika (1.2k)

1 odpowiedź

0 głosów
odpowiedź przez użytkownika (3.4k)
Pacjent ma prawo do dokonania bezpłatnej zmiany lekarza/pielęgniarki/położnej podstawowej opieki zdrowotnej nie częściej niż 3 razy w ciągu roku kalendarzowego. Każda następna zmiana podlega opłacie w wysokości 80 złotych. Pacjent nie ponosi w/w opłaty w przypadku zmiany swojego miejsca zamieszkania lub w przypadku zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza, pielęgniarkę, położną lub z innych przyczyn powstałych po stronie świadczeniodawcy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2015.581 ze zm.)
...