0 głosów
przez użytkownika (5.7k)

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)

W celu wyjaśnienia statusu należy udać się osobiście do odpowiedniego oddziału NFZ z dokumentem, który potwierdza zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZCNA/ZUS ZUA/ZUS ZZA lub zaświadczenie potwierdzające aktualne zgłoszenie) w celu zweryfikowania danych. Dokument ten można również przesłać do NFZ pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Co ważne, jeżeli jest się zgłoszonym jako członek rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, należy przedstawić dokument, który potwierdza kształcenie od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

...