0 głosów
przez użytkownika (5.7k)

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)

Zlecenia nie trzeba dostarczać osobiście, może to zrobić ktoś w imieniu świadczeniobiorcy. Zlecenie można także przysłać pocztą. Zostanie wówczas odesłane listem poleconym.

Witamy w serwisie Urząd Zdrowia, w którym możesz zadawać pytania i zdobywać wiedzę na temat działania publicznej służby zdrowia.
...