0 głosów
przez użytkownika (5.7k)

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)

Zasłużeni honorowi dawcy krwi mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej. W przypadku nie respektowania tego prawa należy złożyć skargę do NFZ.

...