0 głosów
przez użytkownika (5.7k)

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)

Do ubezpieczenia zdrowotnego można zgłosić nieuczące się dziecko, które ukończyło 18 rok życia, wyłącznie jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. W innym przypadku można złożyć wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, a następnie podpisać umowę dobrowolnego ubezpieczenia i opłacać składki.

...