0 głosów
przez użytkownika (5.7k)
otagowane ponownie przez użytkownika

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)

Pacjentowi, na podstawie zlecenia lekarza, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego, w tym lotniczego, do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem, gdy konieczne jest podjęcie natychmiastowego leczenia lub w celu zachowania ciągłości leczenia.
Pacjent może być bezpłatnie przewożony pomiędzy szpitalami, lub też z domu do szpitala.
Muszą być jednak spełnione określone warunki: szpital powinien być najbliższy od miejsca pobytu pacjenta, przy uwzględnieniu, że ta placówka udziela świadczeń we właściwym zakresie, a świadczeniobiorca jest osobą z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą korzystanie ze środków transportu publicznego. W innych przypadkach przejazd środkami transportu sanitarnego będzie wykonywany odpłatnie lub za częściową odpłatnością.

...