0 głosów
przez użytkownika (5.7k)

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)

W NFZ wydawana jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego uprawniająca do rzeczowych świadczeń zdrowotnych, które z powodów medycznych stają się niezbędne w czasie pobytu w innym kraju UE. W celu uzyskania EKUZ na wyjazd turystyczny należy zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania Oddziału NFZ, by wypełnić odpowiedni wniosek.

...