0 głosów
przez użytkownika (5.7k)

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)

Tak. Prawo do świadczeń mają również osoby inne niż ubezpieczone, które posiadają obywatelstwo polskie i nie ukończyły 18 r. życia.

...