0 głosów
przez użytkownika (5.7k)

Co należy zrobić, gdy córka, dotąd na moim ubezpieczeniu, ukończyła studia? Czy muszę dokonać jakichś formalności?

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)

Osobę, która ukończyła szkołę wyższą należy wyrejestrować z ubezpieczenia zdrowotnego z dniem zakończenia nauki. W tym celu należy zgłosić się do płatnika składki (np. pracodawca, ZUS, PUP). Datę ukończenia nauki potwierdza na stosownym zaświadczeniu szkoła wyższa. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osób, które ukończyły szkołę wyższą, wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia nauki albo skreślenia z listy studentów.

Witamy w serwisie Urząd Zdrowia, w którym możesz zadawać pytania i zdobywać wiedzę na temat działania publicznej służby zdrowia.
...