0 głosów
przez użytkownika (5.7k)

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)

Osoba pracująca w innym kraju UE powinna pobrać u swojego zagranicznego ubezpieczyciela dwa formularze E109 (lub S1). Formularz 109/S1 jest zaświadczeniem o prawie do świadczeń dla członków rodziny zamieszkałych w innym państwie niż "główny" ubezpieczony. Formularze należy zarejestrować we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Po zarejestrowaniu członkowie rodziny (mąż/żona, dzieci) otrzymają poświadczenie do formularza, które jest potwierdzeniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

...