0 głosów
przez użytkownika (5.7k)

Jak długo po zdaniu matury mogę liczyć na ubezpieczenie, jeśli nie rozpocznę studiów?

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osób, które ukończyły szkołę ponadgimnazjalną, wygasa po upływie 6 miesięcy od zakończenia nauki, albo skreślenia z listy uczniów.

Witamy w serwisie Urząd Zdrowia, w którym możesz zadawać pytania i zdobywać wiedzę na temat działania publicznej służby zdrowia.
...