0 głosów
przez użytkownika (5.7k)

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)

Nie ma możliwości zgłaszania członków rodziny wstecz. Członkowie rodziny uzyskują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej od dnia zgłoszenia tj. od dnia wpływu druku zgłoszeniowego ZUS ZCNA do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

...