0 głosów
przez użytkownika (5.7k)

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uczniów powstaje z dniem przyjęcia do szkoły, a wygasa z dniem ukończenia szkoły albo skreślenia z listy uczniów. W związku z tym, jeżeli uczeń nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia i nie posiada statusu członka rodziny osoby ubezpieczonej, obowiązek zgłoszenia ucznia do ubezpieczenia zdrowotnego ciąży na szkole.

...