0 głosów
przez użytkownika (5.7k)

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne nie mają terminu ważności.

...