0 głosów
przez użytkownika (5.7k)
otwarte ponownie przez użytkownika

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)
wybrane przez użytkownika
 
Najlepsza

Zastrzyki pacjent realizuje nieodpłatnie u pielęgniarki, do której złożył deklarację. z art. 28 Świadczeniobiorca ma prawo wyboru lekarza, pielęgniarki i położną podstawowej opieki zdrowotnej spośród lekarzy, pielęgniarek i położnych ubezpieczenia zdrowotnego nie częściej, niż trzy razy w roku kalendarzowym, a w przypadku każdej kolejnej zmiany wnosi opłatę w wysokości 80 złotych. Nie dotyczy to przypadku zmiany miejsca zamieszkania i sytuacji zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza, pielęgniarkę i położną podstawowej opieki zdrowotnej oraz innych przyczyn niezależnych od woli świadczeniobiorcy.
Ubezpieczonemu przysługuje prawo wyboru tylko jednego lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ. Co ważne, świadczeniobiorca nie musi dokonać wyboru wszystkich osób udzielających świadczeń u jednego świadczeniodawcy. Może mieć lekarza POZ w jednej przychodni, pielęgniarkę POZ w drugiej a położną POZ jeszcze gdzie indziej.

...