0 głosów
przez użytkownika (1.8k)
otwarte ponownie przez użytkownika
Kto może wystawić skierowanie do Poradni żywieniowej/ Poradni żywieniowej dla dzieci w ramach zakresu żywienia dojelitowego w warunkach domowych/ żywienia pozajelitowego w warunkach domowych?

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (5.5k)
wybrane przez użytkownika
 
Najlepsza

Zapisy Zarządzenia nr 88/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (ze zm.)oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. z 2013 r., poz.1413) nie precyzują specjalności lekarza, który może takie skierowanie wystawić, a zatem świadczenie zostanie zrealizowane w ramach ubezpieczenia na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

...