0 głosów
przez użytkownika (5.7k)
otwarte ponownie przez użytkownika

Czy malutkie dzieci mogą korzystać z sanatorium?

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)
wybrane przez użytkownika
 
Najlepsza

Leczeniem sanatoryjnym mogą zostać objęte dzieci od lat 3. Dzieci w wieku od 3 do 6 lat mogą być kierowane na leczenie w sanatorium uzdrowiskowym pod opieką osoby dorosłej, natomiast dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej lub gimnazjum kierowane są na leczenie uzdrowiskowe samodzielnie. System informatyczny przydziału skierowań uzdrowiskowych skonfigurowany jest w oparciu o PESEL i w żadnym wypadku nie pozwoli na przydział skierowania dziecku poniżej 3 r. ż. oraz powyżej 7- go roku życia do sanatorium z opiekunem (poza mózgowym porażeniem dziecięcym oraz schorzeniami neurologicznymi o zbliżonym obrazie klinicznym).

...