0 głosów
przez użytkownika (5.7k)

Czy będąc w ciąży, ale nie mając ubepieczenia, mogę korzystać z opieki lekarskiej? Co w przypadku odmowy udzielenia świadczenia dla kobiety cieżarnej w placówce medycznej? Czy mogę zostać nie przyjęta do szpitala do porodu?

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, prawo do świadczeń mają również osoby nieubezpieczone, które posiadają obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Polski oraz są w okresie ciąży, porodu i połogu. W przypadku odmowy udzielenia świadczeń można złożyć skargę do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Witamy w serwisie Urząd Zdrowia, w którym możesz zadawać pytania i zdobywać wiedzę na temat działania publicznej służby zdrowia.
...