0 głosów
przez użytkownika (5.7k)
otagowane ponownie przez użytkownika

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)

Osoby, posiadające tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi mają prawo do korzystania poza kolejnością ze wszystkich świadczeń opieki zdrowotnej.

...