0 głosów
przez użytkownika (5.7k)

Miałam zabieg artroskopii kolana lewego wskutek pęknięcia łąkotki i wytarcia chrząstki na główce kości kolanowej w prywatnej klinice, ponieważ w szpitalach termin na wykonanie tej operacji wynosił ponad rok. Czy mogę starać się o refundację kosztów?

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)

Fundusz nie ma podstaw prawnych do zwrotu kosztów za udzielone świadczenie poza systemem ubezpieczenia zdrowotnego. Podstawą finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, czyli takich, które są dla pacjenta nieodpłatne, jest umowa zawarta pomiędzy świadczeniodawcą a NFZ. Narodowy Fundusz Zdrowia nie posiada prawnych możliwości zwracania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza ww. umową, a także prowadzenia rozliczeń ze świadczeniobiorcami.
Przedstawione stanowisko podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 9 listopada 2006 r. , wskazując, że żądanie refundacji poniesionych kosztów opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie jest żądaniem mieszczącym się w granicach prawa.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.);
2. Sygn. akt VII SA/WA 1099/06 oraz w wyroku z dnia 20 grudnia 2006 r. sygn. akt VII SA/WA 1719/06

...