0 głosów
przez użytkownika (1.8k)
Co przysługuje świadczeniobiorcy w ramach świadczenia żywienia dojelitowego w warunkach domowych/ żywienia pozajelitowego w warunkach domowych?

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (5.5k)

Żywienie dojelitowe/pozajelitowe w warunkach domowych obejmuje:

  • przygotowanie pacjenta lub opiekunów do leczenia w warunkach domowych;
  • zapewnienie ciągłego kontaktu telefonicznego z pacjentem lub opiekunami;
  • program badań kontrolnych zgodnie z terminarzem wizyt oraz według potrzeb w: poradni prowadzącej leczenie pacjentów żywionych dojelitowo w warunkach domowych lub domu pacjenta.

Co najmniej raz na kwartał:

  • dostarczanie preparatów, sprzętu (w tym nieodpłatne wypożyczanie pomp do żywienia dojelitowego w przypadku wskazań) i niezbędnych środków opatrunkowych do domu pacjenta;
  • zapewnienie hospitalizacji w przypadku podejrzenia lub wystąpienia powikłań leczenia oraz innych wskazań wymagających leczenia szpitalnego związanych z leczeniem żywieniowym;
  • udrożnienie lub poprawę mocowania zgłębnika lub naprawę zgłębnika lub przetoki – według potrzeb, kontrolę RTG położenia zgłębnika – według potrzeb;
  • transport pacjenta do ośrodka w celu badań lub hospitalizacji w przypadku wskazań do transportu medycznego.
...