0 głosów
przez użytkownika (5.7k)
otwarte ponownie przez użytkownika

Jestem w trakcie oczekiwania na leczenie sanatoryjne. Właśnie zmieniłam adres zamieszkania - z Województwa Dolnośląskiego na Zachodniopomorskie. Jakich formalności muszę dopełnić aby nie utracić miejsca w kolejce na leczenie sanatoryjne?

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)
wybrane przez użytkownika
 
Najlepsza

Adres zamieszkania musi ulec zmianie w Centralnym Wykazie Ubezpieczanych, który aktualizowany jest na podstawie danych przekazanych przez Pani płatnika.
Proszę poinformować Dolnośląski OW NFZ, by przekazał skierowanie zgodnie z miejscem Pani zamieszkania. Uczyni on to niezwłocznie po zmienie danych w CWU.
Kopia pisma do Zachodniopomorskiego OW NFZ o przekazaniu skierowania na pewno zostanie Pani przesłana. Jeśli nie wystąpi Pani o przesłanie, skierowanie i tak, przy okazji pierwszej na nim operacji zostanie przekazanie do odpowiedniego NFZ ze względu na miejsce Pani zamieszkania.

...