0 głosów
przez użytkownika (1.8k)
edycja przez użytkownika

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (5.5k)

Świadczeniobiorca ma prawo wyboru Świadczeniodawcy, u którego będzie korzystał ze świadczenia leczenia cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej. Świadczeniodawca dokonuje zakupu pompy i to on decyduje jaki jest jej rodzaj, model .

...