Witaj w kompendium wiedzy na temat publicznej służby zdrowia w Polsce. Serwis jest w trakcie przygotowania, ale już teraz można tu znaleźć wiele praktycznych informacji.
0 głosów
pytanie zadane przez użytkownika (3.3k)
edycja przez użytkownika

Jestem w 7 miesiącu ciąży. W Polsce jestem zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy.
Chcę wyjechać do narzeczonego do Niemiec, tam być objęta opieką lekarską i urodzić dziecko. Czy mogę skorzystać z polskiego ubezpieczenia? Czy do tych świadczeń uprawnia mnie EKUZ?

1 odpowiedź

0 głosów
odpowiedź przez użytkownika (6.5k)

EKUZ uprawnia do rzeczowych świadczeń zdrowotnych, które z powodów medycznych stają się niezbędne w czasie pobytu w innym kraju UE/EFTA, z uwzględnieniem charakteru tych świadczeń oraz przewidywanego czasu pobytu. Posługując się EKUZ można skorzystać ze wszystkich świadczeń, co do których lekarz orzeknie, że są niezbędne. EKUZ należy okazać podczas wizyty u lekarza lub w szpitalu.
Niestety EKUZ nie uprawnia do otrzymywania świadczeń związanych z ciążą, porodem lub połogiem, jeżeli otrzymanie tych świadczeń było celem pobytu w innym państwie członkowskim UE/EFTA.
W celu wykupienia dodatkowego ubezpieczenia należy skontaktować się z prywatnym ubezpieczycielem.

...