0 głosów
przez użytkownika (5.7k)
otagowane ponownie przez użytkownika

Próbowałam zarejstrować się na NFZ do dentysty z bólem zęba. Poinformowano mnie, że nie ma takiej możliwości, ponieważ "punkty" zostały już rozdysponowane na cały rok, i nie ma wolnych miejsc. Możliwa była jedynie wizyta prywatna. Czy stomatolog może odmówić przyjęcia pacjenta z bólem zęba? Czy może on rozdysponować sobie punkty na cały rok z góry?

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)

Świadczeniobiorcy zgłaszającemu się z bólem świadczenia gwarantowane są udzielane w dniu zgłoszenia. Świadczeniodawca ma obowiązek zapewnić rejestrację świadczeniobiorców na podstawie zgłoszenia, w szczególności osobistego, telefonicznego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, w dniach i godzinach pracy rejestracji. Odmowa wpisu pacjenta i wyznaczenia terminu, gdyż „nie ma miejsc” czy "wyczerpano kontrakt" jest działaniem niezgodnym z obowiązującymi przepisami. Świadczeniodawca ma obowiązek wskazania kolejnego wolnego terminu na liście oczekujących, lista nie może być zamknięta.
Może Pani rozważyć złożenie skargi pisemnej na świadczeniodawcę.

Podstawa prawna:
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005r. w sprawie kryteriów, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

Witamy w serwisie Urząd Zdrowia, w którym możesz zadawać pytania i zdobywać wiedzę na temat działania publicznej służby zdrowia.
...