0 głosów
przez użytkownika (5.7k)
otwarte ponownie przez użytkownika

Co oznacza "skierowanie zwrócone do lekarza kierującego w celu weryfikacji" w przeglądarce skierowań do sanatorium?

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)
wybrane przez użytkownika
 
Najlepsza

Poniższy komunikat pojawia się z chwilą odesłania skierowania do weryfikacji. NFZ odsyła skierowanie do lekarza, który je wystawił celem aktualizacji, każdorazowo, jeżeli skierowanie nie zostało zrealizowane w okresie 18 miesięcy, licząc od dnia jego wystawienia. Gdy otrzyma Pani skierowanie (zapewne jest w drodze), proszę podejść do lekarza wystawiającego, żeby potwierdził jego aktualność, a więc stan Pani zdrowia na dzień dzisiejszy. Następnie proszę je odesłać ponownie do NFZ. Kolejka zostaje zachowana.

...