0 głosów
przez użytkownika (5.7k)

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)

Leki zawierające substancję czynną enzyma pancreatis (tj. Kreon 25 000; Lipancrea 16 000) są refundowane dla pacjentów z mukowiscydozą oraz dla pacjentów, którzy przeszli zabieg resekcji trzustki. W związku z tym, że nie uszczegółowiono rodzaju resekcji, przyjmuje się, że leki te są refundowane dla pacjentów po każdej (całościowej lub częściowej) resekcji trzustki, w tym resekcji ogona trzustki.

...