0 głosów
przez użytkownika (5.7k)
otagowane ponownie przez użytkownika

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)

Kobiety w ciąży i w okresie połogu (42 dni od dnia porodu) mają prawo dodatkowo do:
- leczenia kanałowego wszystkich zębów,
- usunięcia złogów nazębnych nie częściej niż 1 raz na 6 miesięcy,
- badania kontrolnego nie częściej niż raz na kwartał.
Światłoutwardzalny materiał kompozytowy nie przysługuje kobietom ciężarnym. Wykaz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych określa zał. nr 11 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U.2013 poz.1462).

Witamy w serwisie Urząd Zdrowia, w którym możesz zadawać pytania i zdobywać wiedzę na temat działania publicznej służby zdrowia.
...