0 głosów
przez użytkownika (1.8k)

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (5.5k)

Dopuszczalna jest sytuacja udzielenia świadczenia osobom poniżej 18 roku życia w Poradni leczenia uzależnień, w przypadku gdy lekarz podejmie się udzielenia takiego świadczenia.

...