0 głosów
przez użytkownika (5.7k)

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)

Wskazane świadczenie jest realizowane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Zgodnie z wykazem materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych ubezpieczonemu przysługuje kompozytowy materiał chemoutwardzalny do wypełniania ubytków w zębach przednich górnych i dolnych (od 3 do 3 , od 3- do -3). Dodatkowo przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 r. ż. przysługuje światłoutwardzalny materiał kompozytowy do wypełnienia ubytków w zębach siecznych i kłach w szczęce i żuchwie.

Witamy w serwisie Urząd Zdrowia, w którym możesz zadawać pytania i zdobywać wiedzę na temat działania publicznej służby zdrowia.
...