0 głosów
przez użytkownika (5.7k)
otwarte ponownie przez użytkownika

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)
wybrane przez użytkownika
 
Najlepsza

Skierowanie do szpitala zachowuje ważność tak długo, jak długo istnieje problem diagnostyczno-terapeutyczny, którego dotyczy skierowanie.

...