0 głosów
przez użytkownika (1.8k)
edycja przez użytkownika

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (5.5k)

Narodowy Fundusz Zdrowia nie finansuje odrębnie świadczeń wykonywanych metodą integracji sensorycznej. Integracja sensoryczna jest jedną z najnowocześniejszych i skutecznych metod stosowanych w terapii dzieci i młodzieży. Niektórzy świadczeniodawcy realizujący świadczenia w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia deklarują, iż w swojej pracy jako jedną z metod stosują terapię metodą integracji sensorycznej.

Witamy w serwisie Urząd Zdrowia, w którym możesz zadawać pytania i zdobywać wiedzę na temat działania publicznej służby zdrowia.
...