0 głosów
przez użytkownika (5.7k)
otwarte ponownie przez użytkownika

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)
wybrane przez użytkownika
 
Najlepsza

Termin ważności skierowania na wszystkie badania laboratoryjne, diagnostyczne zależy od organizacji pracy laboratoriów i zleceń lekarza, gdyż ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2008.164.1027 z późn. zm.) nie precyzuje okresu ważności skierowania.

...