0 głosów
przez użytkownika (5.7k)

Rozpoczęłam pracę w Niemczech. Potrzebuję potwierdzenia swojego ubezpieczenia z aokres ostatnich 5 lat, by przedłożyć je w niemieckiej kasie chorych. Jak mogę uzyskać taki dokument?

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)

Dokumenty potwierdzające przebyte okresy ubezpieczenia zdrowotnego (formularze E 104) mogą być wystawione przez Oddział Wojewódzki NFZ jedynie w przypadku wystąpienia z wnioskiem przez zainteresowaną instytucję zagraniczną. W związku z tym proszę poinformować niemieckiego ubezpieczyciela o konieczności złożenia przez niego wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego przebyte okresy ubezpieczenia zdrowotnego do NFZ.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009

...