0 głosów
przez użytkownika (5.7k)

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)

Zabieg rekonstrukcji ACL więzadła krzyżowego przedniego jest świadczeniem gwarantowanym w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Świadczenie to może być wykonane w ramach hospitalizacji, hospitalizacji planowej lub "leczenia jednego dnia" na oddziałach chirurgii ogólnej, chirurgii plastycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej. Również rehabilitacja lecznicza po zabiegu jest świadczeniem gwarantowanym, udzielanym w ramach oddziału lub poradni rehabilitacyjnej na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Witamy w serwisie Urząd Zdrowia, w którym możesz zadawać pytania i zdobywać wiedzę na temat działania publicznej służby zdrowia.
...