0 głosów
przez użytkownika (5.7k)
otwarte ponownie przez użytkownika

Jak otrzymać dofinansowanie z NFZ-u na pobyt w sanatorium zagranicznym?

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)
wybrane przez użytkownika
 
Najlepsza

Za kurację w zagranicznym sanatorium nie przysługuje pełen zwrot kosztów. NFZ jest zobowiązany do zwrócenia pacjentowi jedynie kwoty, którą zapłaciłby za taką samą kurację w ośrodku krajowym. Różnicę pomiędzy ceną pobytu w sanatorium w Polsce a za granicą oraz opłatę za dojazd pacjent pokrywa we własnym zakresie.
Aby ubiegać się o zwrot kosztów za pobyt w zagranicznym sanatorium, tak samo jak w przypadku kuracji krajowej, w pierwszej kolejności potrzebne jest skierowanie wystawione przez lekarza. Skierowanie należy złożyć w NFZ z właściwą adnotacją o zamiarze leczenia się poza granicami RP. Po zakwalifikowaniu pacjenta można wybrać uzdrowisko.
Po odbyciu kuracji należy przedstawić w NFZ rachunek wystawiony kuracjuszowi przez ośrodek. Musi on zostać przetłumaczony na język polski. Nie jest wymagane tłumaczenie przysięgłe.

...