0 głosów
przez użytkownika (5.7k)
otwarte ponownie przez użytkownika

Czy NFZ refunduje aparat słuchowy?

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)
wybrane przez użytkownika
 
Najlepsza

Tak, jednak są pewne ograniczenia. Refundowane są dwa aparaty słuchowe dla każdej osoby z niedosłuchem, pod warunkiem że wartość utraty słuchu przekracza 30 dB HL u dziecka (do 26 roku życia) oraz 40 dB HL u osoby dorosłej powyżej 26 roku życia (dotyczy ucha na które jest zakładany aparat słuchowy). Refundacje dla dzieci i osób do 26- roku życia przyznawane są raz na 3 lata, natomiast na dla osób powyżej 26 roku życia raz na 5 lat. Wyjątkiem jest tutaj refundacja na urządzenia wspomagające słyszenie (np.: systemy FM), która jest przyznawana raz na 5 lat, ale tylko dla osób do 26 roku życia.

Co ważne, aparaty słuchowe refundowane są do określonej kwoty.
Dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia refundacja obejmuje kwotę 2000 zł na aparat słuchowy oraz 60 zł na wkładkę uszną (przysługuje refundacja na dwa aparaty słuchowe).
Dla osób dorosłych refundacja obejmuje kwotę 700 zł na aparat słuchowy oraz 50 zł na wkładkę uszną.
Istnieje kilka wyjątkowych sytuacji, gdy kwoty te są inne. Proszę zapoznać się z informacjami Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu - http://psps.pl/index.php?page=refundacja-na-aparaty-sluchowe.

Aby otrzymać refundację należy otrzymać zlecenie na aparat słuchowy od lekarza specjalisty. Następnie należy osobiście lub za pośrednictwem poczty zgłosić dostarczyć je do NFZ. Po potwierdzeniu zlecenia można udać się do punktu protezowania słuchu.

...