0 głosów
przez użytkownika (5.7k)
otwarte ponownie przez użytkownika

Jak długo po rezygnacji z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązuje mnie jeszcze prawo do świadczeń?

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)
wybrane przez użytkownika
 
Najlepsza

Ubezpieczający się dobrowolnie przestaje być nim być objęty z dniem rozwiązania umowy o ubezpieczenie dobrowolne. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wygasa po upływie 30 dni od dnia ustania ubezpieczenia.

...