0 głosów
przez użytkownika (5.7k)
otwarte ponownie przez użytkownika

Czy istnieje możliwość otrzymania recepty na stale przyjmowane leki w przychodni bez konieczności wizyty u lekarza?

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)
wybrane przez użytkownika
 
Najlepsza

Tak, możliwe jest wystawienie recepty bez wizyty lekarskiej przy kontynuacji leczenia, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej. Podstawa prawna: art. 42 ust. 2 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2011.1634 z póź.zm.)

...