0 głosów
przez użytkownika (5.7k)
otwarte ponownie przez użytkownika

Dziecko urodziło się poza granicami kraju, ojcem jest cudzoziemiec. Nie ma przyznanego peselu i miejsca zameldowania. W jaki sposób mogę uzyskać leczenie dla niego?

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)
wybrane przez użytkownika
 
Najlepsza

Dzieci do ukończenia 18 roku życia, które posiadają obywatelstwo polskie, a nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.
Rodzice u lekarza powinni wypełnić Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz okazać dokument potwierdzający obywatelstwo polskie.

...