0 głosów
przez użytkownika (5.7k)
otwarte ponownie przez użytkownika

Jak ubezpieczyć osobę na zagranicznej (niemieckiej) emeryturze, która wróciła do Polski?

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)
wybrane przez użytkownika
 
Najlepsza

Osoba zamieszkująca w Polsce i ubezpieczona z tytułu emerytury w Niemczech ma prawo do formularza E 121/S1. W tym celu należy zgłosić się do niemieckiego ubezpieczyciela. Po zarejestrowaniu formularza E 121 Oddział NFZ właściwy dla miejsca zamieszkania wyda poświadczenie potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce.

...