0 głosów
przez użytkownika (5.7k)
otwarte ponownie przez użytkownika

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)
wybrane przez użytkownika
 
Najlepsza

Prawo do świadczeń mają również osoby inne niż ubezpieczone, które posiadają obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Polski oraz nie ukończyły 18 r. życia. W związku z tym dzieci, posiadające obywatelstwo polskie, których rodzice zaniedbali obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia członka rodziny, oraz te, które nie zostały zgłoszone np. przez żłobek, przedszkole, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej czy szkołę, do ukończenia 18 r. mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

...