0 głosów
przez użytkownika (5.7k)
otwarte ponownie przez użytkownika

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)
wybrane przez użytkownika
 
Najlepsza

Osoba posiadająca status studenta jest zwolniona z odpłatności za częściowe koszty wyżywienia i zakwaterowania pod warunkiem, że przedstawi w sanatorium ważną legitymację studencką i podpisze stosowne oświadczenie.

...